ABV Aanbouw Venlo

Bouwbedrijf van ontwerp tot oplevering

Aanbouw

Aanbouw
Het maken van een aanbouw is bij ons altijd maatwerk en wordt in de stijl van uw woning uitgevoerd.

Aanbouwen
Vergunning nodig voor uw aanbouw

Een bouwvergunning is inmiddels een ouderwetse term voor omgevingsvergunning. In deze term omgevingsvergunning wordt alles geregeld voor wat je nodig hebt om een verbouwing te mogen doen. De gemeente moet deze vergunningsaanvraag beoordelen en goedkeuren.

Een aanbouw of uitbouw is een bouwwerk dat u tegen uw bestaande woning aanbouwt en dat direct in verbinding staat met het woonhuis. Dit kan een garage of berging zijn, maar ook een uitbouw van uw woonkamer of keuken. Belangrijk is waar u de aanbouw wilt bouwen. In de regel geldt, dat alles wat grenst aan de openbare ruimte (weg of groen) zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning, een grotere invloed heeft op de directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd. Daarom mag een aanbouw aan de voor- of zijkant van de woning meestal niet zonder vergunning worden gebouwd.

Via deze link kunt u een vergunningscheck doen; http://www.omgevingsloket.nl/

AANBOUW EN TECHNIEK
Bouwmethoden
Er zijn diverse bouwmethoden mogelijk voor uw verbouwing. Mede afhankelijk van het type verbouwing, de maximaal toelaatbare belasting en uw voorkeur zal een bouwmethode gekozen worden. Voor verbouwingen zijn de meest voorkomende bouwmethoden de stapelbouw methode en de houtskeletbouw methode. Wanneer de verbouwing een bijzonder vorm heeft of wanneer er zeer grote overspanningen nodig zijn dan is staalskeletbouw een interessante bouwmethode.
Bij stapelbouw worden de stenen steen na steen of blok na blok op elkaar gestapeld. Veelal geschiedt het stapelen met de hand. Metselwerk is een bekend voorbeeld van stapelbouw. Binnenwanden kunnen ook in stapelbouw worden uitgevoerd. Hiervoor worden vaak lichtere bouwstenen gebruikt, bijvoorbeeld kalkzandsteenblokken. Gemetselde wanden inclusief spouw en binnenblad resulteren in een dik gevelpakket.

Houtskeletbouw

Houtskeletbouw (HSB) is een veel toegepaste bouwmethode voor verbouwingen. Het houtenskelet bestaat uit stijl- en regelwerk met een binnen- en buitenbeplating. Tussen de beplating wordt de isolatie toegepast. Hierdoor is de totale wanddikte dunner dan bij de stapelbouwmethode.

De relatief lichte constructie maakt deze bouwmethode uitermate geschikt voor dakopbouwen en aanbouwen. Bij grote overspanningen wordt houtskeletbouw veelal in combinatie met een staalconstructie toegepast. Aannemers maken de houtskeletbouw wanden steeds vaker in de werkplaats en monteren deze vervolgens op de bouwplaats. Hierdoor wordt de bouwtijd op locatie aanzienlijk verkort.

Funderingen
Indien er sprake is van een uitbreiding van een bestaand gebouw, dan moet worden gekeken naar de fundering van het bestaande gebouw. Er moet aandacht zijn voor ongelijke zettingen en er dienen voldoende dilataties te worden opgenomen ter voorkoming van ongewenste scheuren.

In de huidige Nederlandse bouw wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten funderingen, waarvan de wijze en vorm afhankelijk is van de samenstelling en draagkracht van de grond en van de omvang en het gewicht van de bebouwing op de fundering. De ondergrond is dus van groot belang in de keuze van het type fundering. Een onderzoek naar de draagkracht van de ondergrond heet een sondering, ofwel een geotechnisch bodemonderzoek.
De Nederlandse ondergrond is op te delen in 4 verschillende typen. De duinen, de zee afzettingen, de rivierafzettingen en de zandlagen aan de oppervlakte.

Funderen op palen en funderen op staal
In hoofdlijnen zijn er in 2 typen funderingen te noemen. De fundering op palen en de fundering op staal.

Fundering op staal
Een fundering op staal is een bouwwerk dat rechtstreeks op de ondergrond wordt geplaatst. Als tot grote diepte zandlagen aanwezig zijn, kan een fundering op staal worden toegepast. Funderen op staal heeft niets te maken met het materiaal staal. Funderen op staal wordt ook wel funderen op de vaste bank genoemd.

Fundering op palen
Als de draagkrachtige grondlagen verder onder het aanlegniveau liggen, wordt een fundering op palen toegepast.
De keuze voor het paalsysteem is afhankelijk van de randvoorwaarden, zoals bij nieuwbouw, of renovatie/verbouw en de invloed van heien op de omliggende bebouwing.

sondering

Opbouw

Een aanbouw kan door ons uitgevoerd worden in metselwerk of HSB (Houtskeletbouw) afhankelijk van budgettaire, kwalitatieve en technische mogelijkheden. HSB kan overigens ook gecombineerd worden met een gemetseld buitenblad.

Kozijnen en ramen plaatsen wij in overleg met u in hardhout of kunststof, voorzien van dubbelglas. De uitbouw wordt vakkundig voorzien van elektra-, cv, gas en water. Ten aanzien van de beglazing adviseren wij HR++ glas. Dit isolerend dubbelglas isoleert het best en geeft meer comfort.

Voor de isolatie zijn er minimale eisen waaraan de aanbouw moet voldoen.

• Vloer: Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W

• Gevel: Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W

• Dak: Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W

U kunt kiezen voor hogere isolatiewaarde voor bijvoorbeeld vloeren, gevel, ramen en dak.

Hoe hoger de isolatiewaarde, hoe meer energie u bespaart.

De keuzes voor de afwerking zullen wij tijdig met u doornemen zodat de door u gewenste afwerking op het juiste moment gerealiseerd kan worden.

Een hele leerzame site; http://www.verbouwkompas.nl/

Voor zonweringen adviseren wij; http://www.betzelzonwering.nl/

Materialen
Bij een aanbouw of uitbouw moeten de gebruikte materialen natuurlijk passen bij rest van het huis. Dat kan door nagenoeg dezelfde materialen te gebruiken of door juist te kiezen voor contrast. Vooral dat laatste kan verrassend uitpakken.

AANBOUW

aanbouw
de aanbouw zelfst.naamw. (m.) Uitspraak: [ˈambɑu] Verbuigingen: aanbouw|en (meerv.) 1) het bouwen van iets nieuws Voorbeeld: een school in aanbouw 2) nieuw gedeelte aan een bestaand gebouw Voorbeeld: `Dat huis heef…
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aanbouw

aanbouw

  1. Ook wel: aanbouwsel. Een aanbouw is een bouwwerk(je) tegen een al bestaand gebouw. De verbinding tussen het bestaande gebouw en de aanbouw kan bestaan uit slechts een toegangsdeur, maar ook een groter deel van de bestaande muur gemeenschappelijk hebben en eventueel meer verdiepingen bevatten. Wanneer de aanbouw een groot gedeelte met het bestaa
    Gevonden op http://www.joostdevree.nl

Aanbouw
[ bouwkundige termen]
Gevonden op http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?id=2915

Aanbouw
De term aanbouw (of aanbouwsel) wordt gebruikt voor een gedeelte van een gebouw dat ‘tegen’ het gebouw staat en daar duidelijk aan ondergeschikt is. De aanbouw is lager dan het hoofdgebouw. Het kan, maar hoeft geen latere toevoeging te zijn. Een bijkeuken, een serre, een endskamer: er zijn vele soor…
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Aanbouw

Aanbouw
[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 Aanbouw] dus noemt men alle veranderingen van het natuurlijke terrein door menschenhand daargesteld, gebouwen, kanalen, sloten, landbouw, boomkweekerij, omheining van tuinen en akkers, enz. Een bebouwd terrein is veel meer doorsneden en bedekt, dan een onbebouwd; hoe sterker de bevolking is, des te ui
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0002.htm

aanbouw
•het bouwen van iets aan een ander gebouw. •het aangebouwde.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/aanbouw

AANBOUW
1) Aangebouwde 2) Bijgebouw 3) Het aanbouwen 4) Het bebouwen 5) Nieuw gedeelte 6) Nieuw deel aan een huis 7) Nieuw gedeelte aan een huis 8) Uitbouw
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AANBOUW/1

Vertaling van aanbouw, NL>EN

Enter Shift+Enter
aanbouw – extension
construction

de aanbouw
zelfst.naamw. (m.)

Uitspraak: [ˈambɑuw]
Verbuigingen: -en (meerv.)
1) het bouwen van iets nieuws – building, construction

een school in aanbouw – school under construction
2) nieuw gedeelte aan een bestaand gebouw – building extension, annex, new wing

Dat huis heeft een lelijke aanbouw. – That house has an ugly new wing.
© K Dictionaries Ltd.

Interglot
aanbouw de ~ (m)
addition (the ~), extension (the ~), expansion (the ~), annex (ww.), enlargement (the ~)

Synoniemen
NL: uitbouw (de ~ (m))
EN: addition (the ~), extension (the ~), expansion (the ~), annex (ww.)…

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: in aanbouw EN: under construction

Zinnen met aanbouw
NL: Ik zet het in de aanbouw, – EN: I put it on the extensión,
NL: Ik heb een aanbouw aan het huis laten zetten. – EN: I have an extensión put on the house, now.
NL: aanbouw – EN: annexe
NL: aanbouw – EN: building extension
NL: aanbouw – EN: annexe
NL: aanbouw – EN: building extension
NL: aanbouw, uitbouw – EN: extension
NL: aanbouw – EN: extension

© 2019 ABV Aanbouw Venlo

Thema door Anders Norén