ABV Aanbouw Venlo

Bouwbedrijf van ontwerp tot oplevering

Werkwijze

Werkwijze
U zoekt een bouwbedrijf dat net zo betrokken is bij uw bouwplan als u zelf? ABV Aanbouw Venlo denkt met u mee.

Stappenplan bij bouwen en verbouwen
Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u de volgende stappen volgen:

Checken of uw bouwplan past in het bestemmingsplan van de gemeente.
Checken of uw bouwplan past binnen de welstandseisen van de gemeente.
Checken of uw bouwplan voldoet aan de bouwverordening van de gemeente.
Checken of uw bouwplan voldoet aan de bouwvoorschriften.
Checken of u een bouwvergunning nodig heeft. Zo ja, deze vergunning om te (ver)bouwen aanvragen.
Checken of uw buren bezwaar hebben tegen uw bouwplan.
Persoonlijk gesprek
Graag kom ik persoonlijk bij u langs om uw wensen en ideeën te bespreken.

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving. Ook mogen ze geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers. Voor het bouwen, verbouwen, slopen én gebruiken van woningen en andere gebouwen gelden daarom bouwregels. Meestal is voor bouwen een omgevingsvergunning (vroeger de bouwvergunning) nodig. In een aantal gevallen kunt u zonder vergunning (vergunningvrij) bouwen.

Inventarisatie van uw wensen
Alle werkzaamheden brengen wij samen met u in kaart. We bespreken het volgende:
• uw bouwproject en uitwerking.
• zijn er bouwtekeningen nodig.
• is er een vergunning nodig.
• de te gebruiken materialen en duurzaamheid.
• elektra, cv en loodgieterswerk.
• subsidiemogelijkheden.
• de planning en uitvoering.

Wij brengen alles voor u in kaart. Op basis van het overzicht van uw wensen en keuzes sturen wij u een geheel vrijblijvende offerte toe.

Kosten diverse adviseurs
Bij het realiseren van een aanbouw kunt u te maken krijgen met onderstaande advieskosten:

Kosten constructeur voor het berekenen van de fundering en de hoofddraagconstructie.
Kosten sonderingsonderzoek (wanneer deze gegevens niet in het archief te vinden zijn)
Kosten grondonderzoek / bodemsamenstelling (indien de gemeente dit eist)
Kosten asbestinventarisatie (indien de gemeente dit eist)
Wij kunnen deze externe adviseurs voor u selecteren en aansturen.

Gemeentelijke leges
Naast de advies-, architecten- en bouwkosten krijgt u bij het realiseren van uw aanbouw te maken met leges van de gemeente t.bv. het in behandeling nemen van de aanvraag omgevingsvergunning voor uw aanbouw. Wanneer u wilt afwijken van het geldende bestemmingsplan brengt de gemeente extra kosten in rekening.

Offerte
Uiterlijk binnen twee weken na het kennismakingsgesprek, tenzij anders afgesproken, ontvangt u van ons een geheel vrijblijvende offerte. Wij stellen de offerte duidelijk op, zodat u een goed beeld krijgt van de verschillende werkzaamheden. Misverstanden over wel of niet opgenomen werkzaamheden worden hiermee voorkomen.

Opdrachtbevestiging
Wanneer u akkoord gaat met ons voorstel (eventueel met wat aanpassingen) ondertekent u de offerte en wordt het uit te voeren werk ingepland.

Planning
Wij werken nauw samen met met zorgvuldig geselecteerde partners zoals de dakdekker, stukadoor, elektricien, schilder en loodgieter. Dit heeft een aantal voordelen voor ons en voor u, als opdrachtgever, o.a.: de kwaliteit van het werk is gewaarborgd, afspraken worden nagekomen en een gunstige prijsstelling.U kunt er op rekenen dat alle werkzaamheden goed op elkaar zijn afgestemd, zodat alles volgens planning verloopt.

Bedenk wel dat een aannemer niet altijd op afroep beschikbaar is. Het kan soms even duren voordat de aannemer ruimte heeft in zijn planning.
Houdt hier dus rekening mee en neem ruim de tijd voor de voorbereiding.

Uitvoering
Nauwkeurigheid en oog voor detail is bij ons een vanzelfsprekendheid.

Een detail is geen kleinigheid, het bepaalt de kwaliteit en de uitstraling van uw gebouw. Als opdrachtgever vindt u het belangrijk dat de esthetische en technische uitgangspunten bij oplevering zijn gerealiseerd. Goede details borgen dit vaak beter dan welke bestektekst of programma van eisen dan ook. Als bouwer wilt ik kwaliteit leveren en nazorg voorkomen. Hierbij zijn goede details essentieel.

Niet alleen als het gaat om de uitvoering van ons vak, maar ook als het gaat om opruimen. Mensen kunnen vaak tegen een verbouwing opzien, angst voor overlast of rondslingerend bouwafval. Hier houden wij altijd rekening mee. Wij streven ernaar aan het einde van de dag alles netjes achter te laten. En we gebruiken stofschotten om de aanbouw van de rest van uw woning af te scheiden.

De bouwsector is serieus bezig met de vernieuwde wet Kwaliteitsborging, die op 1 januari 2017 ingaat. Uitvoerder en borger moeten gaandeweg het bouwproces cruciale momenten vastleggen in een dossier. Het fotomoment levert het bewijs.

Risico-inventarisatie & Evaluatie Download PDF

“Er komt meer bewustzijn bij bouwbedrijven.”

Tussentijds contact
Persoonlijke aandacht voor de klant vinden wij heel belangrijk. Tussentijd bespreken wij regelmatig de voortgang met u, zoals afstemming van de werkzaamheden en eventuele wijzigingen in de uitvoering.

Oplevering
Tijdens de oplevering nemen wij uiteraard alles met u door om te controleren of alles voldoet aan de eisen en of alle werkzaamheden zoals afgesproken zijn uitgevoerd.

Betalingsregeling
Bij verbouwingen is het gebruikelijk om met de aannemer vooraf een vaste aanneemsom af te spreken. De betaling gebeurt meestal in termijnen.

Het kan gebeuren dat er tijdens de verbouwing wijzigingen in het oorspronkelijke plan ontstaan. Vraag de aannemer om een schriftelijke prijsopgave van eventueel meerwerk en de gevolgen voor de bouwtijd en -kosten.

Wij hanteren een betalingstermijn van 8 dagen. In de opdrachtbevestiging staat het aantal betaaltermijnen vermeld. Dit is afhankelijk van de aanneemsom en bouwtijd.

Service en Garantie

Ook na de oplevering staan we garant voor de goede werking van alle onderdelen

Kijk hiervoor op het tabblad garantie.

Wilt u meer weten?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op.

Ben Kleintjens

© 2019 ABV Aanbouw Venlo

Thema door Anders Norén